RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Nabór na wolne stanowiska

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowiska referenta d/s. płac i majątku trwałego oraz referenta d/s. kadr i spraw socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej informuje, że stosownie do zarządzenia dyrektora Nr 39/2014/15 z dnia 21 lipca 2015 roku oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej w ZS w Bobowej zostało złożone po 1 ofercie na w/w stanowiska do dnia 13.08.2015 r.

Oferty zostały otwarte w dniu 20.08.2015 r i sprawdzone zostały wymagane dokumenty na w/w stanowiska .

Komisja w składzie : Adam Urbanek – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej
Danuta Tarasek – z-ca dyrektora
Bernadeta Gucwa – sekretarka
nie stwierdziła nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach.

Zostały sporządzone :
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne
Protokoły z przeprowadzonego naboru kandydatów na wymienione stanowiska.
Informacja o wynikach naboru.

Na stanowisko: Referent do spraw płac i majątku trwałego zakwalifikowana została Pani Kopacz Agnieszka.
Na stanowisko: Referent do spraw kadr i spraw socjalnych zakwalifikowana została Pani Szczepanek Natalia.

Bobowa dnia 28.08.2015 r.Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 02.09.2015
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 600