A A A K

SmodBIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej jest jednostką organizacyjną Miasta Bobowa, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz statutu szkoły.

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Bobowa.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 20.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 723