RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodatkowe informacje

Przetargi i zapytania ofertowe

 

Przetarg na "Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – GMINA BOBOWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego."

 
1. Ogłoszenie o przetargu https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1e1587a-af74-4157-be21-5c8b248069cf
2. SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
3. Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy
4. Załącznik 2 - projekt umowy
5. Załącznik 3 - oświadczenie wykonwawcy
6. Załącznik 4 - pisemne zobowiązanie
7. Załącznik 5 - przynależność do grupy kapitałowej
8. Załącznik 6 - formularz oferty
9. Załącznik 7 - ustanowienie pełnomocnika
10. Załącznik 8 - wykaz dostaw

 

Zapytanie ofertowe 3:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń stołówki.

1. Zaproszenie do składania ofert (doc).

2. Formularz oferty - załącznik nr 1 (doc).

3. Wzór umowy - załącznik nr 2 (doc).

4. Informacja z otwarcia ofert (pdf).

5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf).

  

Zapytanie ofertowe 1:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń stołówki.

1. Zaproszenie do składania ofert (pdf).

2. Formularz oferty - załacznik nr 1 (doc).

3. Wzór umowy - załacznik nr 2 (doc).

4. Informacja z otwarcia ofert - 18.07.2019r. (pdf).

  

Zapytanie ofertowe 2:

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do stołówki szkolnej wraz z montażem.

1. Zaproszenie do składania ofert (doc).

2. Formularz oferty - załącznik nr 1 (doc).

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 (doc).

4. Szczegółowy wykaz zamawianego wyposażenia - załącznik nr 3 (xls).

5. Informacja z otwarcia ofert 19.07.2019r. (pdf).

6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf).Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 653