A A A K

SmodBIP

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej:

Dyrektor:  mgr Adam Urbanek - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor: mgr Lidia Łaś- nauczyciel dyplomowany

Kompetencje dyrektora i jego zastępcy zawarte są w Statucie Szkoły.Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 31.08.2020
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 20.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 867