A A A K

SmodBIP

BIP Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej


Dane jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

ul. Bohaterów Bobowej 6
38-350 Bobowa

Telefon: 18 3514058; 18 3514250

Fax: 18 3514058

E-mail: kontakt@sp.bobowa.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 31.08.2020
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 04.11.2011
Dokument oglądany razy: 31 613